WKRÓTCE ROZPOCZĘCIE III ETAPU BUDOWY MAŁOPOLSKA 63