Waszyngtona 42

Galeria

Waszyngtona 42

Opis

Pierwsza inwestycja w naszym portfolio, obejmowała odnowę zabytkowej Kamienicy przy ulicy Waszyngona 42. Po rewitalizacji, w styczniu 2010 roku, sprzedaliśmy naszym klientom 24 mieszkania. Dziękujemy za zaufanie!