Polityka Prywatności

§ 1 Informacja dotycząca gromadzenia danych osobowych

1.1. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych w ramach kontaktów handlowych oraz podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które odnoszą się bezpośrednio do Państwa osoby, jak np. nazwisko, adres, adresy e-mail, aktywność użytkownika.

1.2. Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest:

Parkland Inwestycje B.G.Ciepiela Spółka Jawna,
Krótka 27A
42-202 Częstochowa
biuro@offland.pl

Można się z nami skontaktować drogą mailową na adres biuro@offland.pl lub listownie pod adresem siedziby.

1.3. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach naszych kontaktów handlowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które legalnie pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych źródeł (Rejestr Handlowy i Rejestr Stowarzyszeń, prasa, media), i które możemy przetwarzać. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu Państwa danych do bezpośredniej reklamy, nie ponosząc z tego tytułu żadnych innych kosztów oprócz kosztów połączenia/wysyłki według taryf podstawowych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w interesie informowania Państwa o naszych ofertach i usługach. Każdemu klientowi przysługuje jego własne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, którego wykonanie skutkuje zakończeniem przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej. Jeżeli dane gromadzone są wyłącznie w celu reklamy bezpośredniej, wówczas po wniesieniu sprzeciwu są usuwane.

1.4. W przypadku nawiązania z nami kontaktu drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ew. nazwisko i numer telefonu) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Zgromadzone w ten sposób dane usuwamy, gdy ustanie cel ich przechowywania, lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

1.5. Jeżeli w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty będziemy korzystać z usług zleceniobiorców lub będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane do celów reklamy, to poniżej zostaną Państwo szczegółowo poinformowani o wszelkich procesach. W takim przypadku podamy także ustalone kryteria dotyczące okresu przechowywania.

§ 2 Przysługujące Państwu prawa

2.1. W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu względem naszej firmy następujące prawa: prawo do informacji, prawo do sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyt na naszej stronie internetowej

3.1. Podczas czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. bez rejestrowania się lub przekazywania nam innych informacji, gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przesyła do naszego serwera. Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):  adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, przesyłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki

3.2. Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym przypisanym do używanej przeglądarki internetowej i przez które do miejsca, które ustawia plik cookie (w tym przypadku za naszym pośrednictwem), napływają określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Mają one uczynić naszą ofertę internetową bardziej skuteczną i przyjazną dla użytkownika.

3.3. Stosowanie plików cookie:

a) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania objaśniono poniżej: tymczasowe pliki cookie (patrz b) oraz stałe pliki cookie (patrz c).

b) Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zalicza się tutaj w szczególności pliki cookie sesji. Zapisują one tak zwany ID sesji, dzięki któremu różne zapytania Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji usuwane są po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

c) Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Te pliki cookie w każdej chwili można usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

d) Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i np. wybrać opcję odrzucania cookie zewnętrznych (third-party cookie) lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.

3.4. Zastosowanie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze tej witryny zwykle przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyłany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony.

3.5. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

3.6. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez plik cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

3.7. Ta strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP będą przetwarzane są w formie skróconej, co wyklucza możliwość przyporządkowania do konkretnej osoby. O ile nastąpi przyporządkowanie zgromadzonych danych do konkretnej osoby, zostanie ono natychmiast wykluczone, a Państwa dane osobowe niezwłocznie usunięte.

3.8. Korzystamy z usługi Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego udoskonalania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją ciekawszą dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe przekazywane są do USA, firmę Google obowiązują warunki porozumienia EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z usługi Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

3.9. Informacje operatora zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, informacje dotyczące ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie o ochronie prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

3.10. Ponadto niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do analizy aktywności użytkownika na różnych urządzeniach za pośrednictwem identyfikatora użytkownika. Analizę aktywności na różnych urządzeniach mogą Państwo dezaktywować na koncie klienta w sekcji „Moje dane“ / „Dane osobowe“.]

3.11. Zastosowanie Google reCAPTCHA

Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.de/intl/pl/privacy lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.12. Integracja Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.

Po wejściu na naszą stronę internetową firma Google otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiednią podstronę naszej witryny. Oprócz tego przekazywane są dane podane w § 3 niniejszego oświadczenia. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy konto użytkownika w ogóle nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania według swojego profilu w Google, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. Google zapisuje Państwa dane jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Analiza taka dokonywana jest w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywnościach na naszej stronie. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w celu wykonania tego prawa należy zwrócić się do Google.

3.13. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez operatora wtyczki znajdą Państwo w oświadczeniach operatora o ochronie prywatności. Dostępne są tam również dalsze informacje dotyczące Państwa praw i możliwości dokonania ustawień celem ochrony Państwa prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


3.14. Umieszczanie filmów z kanału YouTube

Do naszej oferty internetowej włączyliśmy filmy z kanału YouTube, które przechowywane są na http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony. [Wszystkie filmy zintegrowane są w „trybie rozszerzonej ochrony danych“, tzn. że gdy nie odtwarzają Państwo filmów, to Państwa dane jako użytkownika nie są przekazywane do YouTube. Dane wymienione w ustępie 2 są przekazywane są dopiero w przypadku odtworzenia filmu. Na to przekazywanie danych nie mamy wpływu.]

Po wejściu na naszą stronę internetową firma YouTube otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiednią podstronę naszej witryny. Oprócz tego przekazywane są dane podane w § 3 niniejszego oświadczenia. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy konto użytkownika w ogóle nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania według swojego profilu w YouTube, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Analiza taka dokonywana jest w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywnościach na naszej stronie. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w celu wykonania tego prawa należy zwrócić się do YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie prywatności. Dostępne są tam również dalsze informacje dotyczące Państwa praw i możliwości dokonania ustawień celem ochrony Państwa prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3.15. Google FontsDo jednolitej reprezentacji czcionek używamy tzw. fontów internetowych dostarczanych przez Google. Po wywołaniu naszej strony www, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać w niej wybrane przez nas rodzaje czcionek i tym samym teksty zawarte na stronie. Aby to uczynić, używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że na Państwa urządzeniu o unikalnym identyfikatorze wywołana została nasza strona internetowa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie unikalnego identyfikatora przeglądarki lub urządzenia jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online, przy wykorzystaniu czcionek internetowych Google Fonts.

 Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google (na przykład instalując dodatki). Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub blokują Państwo dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony przy użyciu standardowej czcionki systemowej. Należy pamiętać, że wówczas nasza strona internetowa nie będzie już zgodna z naszym projektem ekranu.

Więcej informacji o usługach Google znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy: https://www.google.com/policies/privacy/.